Huis verkopen – “daar moeten ze maar doorheen kijken”

De tijden op de woningmarkt zijn veranderd en er is een waar gevecht gaande om de schaarse kopers. Toch verbaast het ons regelmatig dat verkopers van huizen nog maar mondjesmaat bereid zijn alle consequenties van de veranderde markt te aanvaarden.

Presentatie

In het gevecht om de kopers doe je alleen echt mee als je alle marketingwapens op de juiste manier inzet. Het begint met de presentatie en juist daarvan wordt het belang vaak onderschat. Een huis hoeft niet zoals in sommige TV-programma’s met veel geld en inspanning tot een paleis te worden gemaakt. Maar wil je je huis verkopen, dan zijn opgeruimd, goed ingericht, schoon en fris toch wel de minimale eisen die je aan de presentatie moet stellen. Kopers kunnen en willen vaak niet door allerlei zaken heen kijken en ruiken en het wordt zwaar onderschat hoeveel invloed dit heeft op het onderbewuste.

Als het aan de presentatie schort is het al de vraag of je de selectieronde van huizenzoekers op internet wel overleeft. Als dat wel zo is val je met een grote kans alsnog door de mand bij de bezichtiging. Dan heb je je kansen – bij minstens één kandidaat – verspeeld, maar ook kostbare tijd: je bent immers je huis op de (kopers)markt aan het verslijten.

Bij het uitzetten van de verkoopstrategie moeten er allerlei keuzes gemaakt worden. Eén daarvan is het al of niet inzetten van een woningstyliste (ja, ik bedoel inderdaad een vrouw). Toch: als je huizenkopers vraagt of ze zich door een woningstyliste willen laten adviseren, dan vinden ze dat in de meeste gevallen niet nodig. Ze ervaren het als kritiek of zijn bang dat de make-over veel geld gaat kosten.

Makkelijk maken: geen keuze

Wij hebben al lang geleden besloten om het onze klanten ook op dit punt makkelijk te maken. We hebben ons presentatie- en marketing programma zó ingericht dat er op dit punt geen keuze hoeft te worden gemaakt. De woningstyliste komt in alle gevallen om een advies te geven. De meeste mensen verbazen zich er over hoeveel effect er te bereiken is met de investering van de kundigheid van de styliste, wat saus en verf en een paar weekenden werk. En achteraf vindt iedereen het nog leuk ook!

Scroll to top